oznakowanie parkingu

Identyfikacja wizualna parkingu – tablice kierunkowe: podkład z czarnej plexi, lico matowione UV, zadruk UV kolorem białym, folia cięta ploterowo w kolorze miedzianym metalicznym, montaże.

Oznakowanie parkingu. Oznakowanie przestrzeni parkingu.

Dobre oznakowanie przestrzeni publicznej służy na wiele sposobów. Zapewnia bezpieczeństwo, ale także wzmacnia więź z odbiorcą. W przypadku przestrzeni komercyjnych przekłada się na zwiększenie przychodów.

Oznakowanie kierunkowe to system znaków, które informują kierowców i pieszych o kierunku i miejscu docelowym. Znakami kierunkowymi są między innymi tablice z nazwami docelowymi i kierunkami, strzałki wskazujące kierunek, a także inne znaki informacyjne. Oznakowanie kierunkowe jest istotne dla bezpieczeństwa i komfortu, ponieważ umożliwia kierowcom bezpieczne poruszanie się oraz unikanie pomyłek i niepotrzebnych manewrów.

Wayfinding to proces orientacji się w przestrzeni, który polega na znajdowaniu drogi do celu oraz identyfikacji miejsc po drodze. Wayfinding obejmuje między innymi systemy znaków, oznakowanie kierunkowe oraz inne elementy architektury, takie jak np. rozmieszczenie budynków lub ich części. Celem wayfindingu jest ułatwienie poruszania się w przestrzeni, a także minimalizowanie stresu i dezorientacji, które mogą wystąpić w przypadku braku odpowiedniego oznakowania. Wayfinding jest szczególnie ważny w przypadku dużych kompleksów budynków, takich jak lotniska, szpitale, centra handlowe czy uniwersytety.

Identyfikacja wizualna Gdańsk. Systemy identyfikacji wizualnej Gdańsk.

oznakowanie przestrzeni parkingu indentyfikacja / parking space signage identity / Parkplatzbezeichnung Identität
oznakowanie przestrzeni parkingu indentyfikacja / parking space signage identity / Parkplatzbezeichnung Identität
oznakowanie przestrzeni parkingu indentyfikacja / parking space signage identity / Parkplatzbezeichnung Identität
oznakowanie przestrzeni parkingu indentyfikacja / parking space signage identity / Parkplatzbezeichnung Identität